Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 153
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Matrtin Holcát.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 981
Novela z. o návykových látkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 981/0 dne 15. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1682).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 981/2, který byl rozeslán 18. 6. 2013 v 16:32.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 1736).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 153/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.8.2013.

Svým usnesením č. 304, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Témata EUROVOC: Program OSN pro mezinárodní kontrolu drogdrogová závislostfarmaceutická legislativanedovolený obchodobchodování s drogamiomamná látkapovolení k prodejipsychotropní látkatoxikologie