Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 157
(2937 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Eliška Wagnerová, senátor Miroslav Antl.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.8.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.11.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 13.9.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miroslav Nenutil.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 16.10.2013 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 13.9.2013.

Svým usnesením č. 339, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 27.11.2013.

Senát nepřijal k tisku usnesení.