Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 159
(246 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Jiří Balvín.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 603
Novela z. - tiskový zákon

Hlasování č. 47 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Hana Doupovcová, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 159/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 13.9.2013.

Svým usnesením č. 337, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2013.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Témata EUROVOC: adresné rozšiřování informacídokumentinformaceperiodikumrozšiřování informacívydáváníúzemní samospráva