Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 160
(305 kB)
Návrh zákona, o zrušení karty sociálních systémů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 440.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Božena Sekaninová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 3. 2013 jako tisk 913/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 913
N.z., kterým se zrušuje karta sociálních systémů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 913/0 dne 8. 2. 2013. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0913S.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2013 (usnesení č. 358). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1636).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 913/3, který byl rozeslán 20. 6. 2013 v 10:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 1744).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 160/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 320, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 306/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Témata EUROVOC: elektronické penízesociální dávkysociální službysociální zabezpečenízdravotně postižený člověk