Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 166
(447 kB)
Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 986
Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 986/0 dne 22. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1632).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 986/3, který byl rozeslán 12. 6. 2013 v 17:09.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 1754).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.8.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2013 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 166/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 328, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Témata EUROVOC: fyzická osobaobchodní rejstříkpodnikatelprávnická osobaseznam