Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 168
(331 kB)
Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj František Lukl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 990
Vl.n.z. o převodu vlastnického práva

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 990/0 dne 22. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: PaedDr. Milada Halíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1691).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 1694).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 990/2, který byl rozeslán 18. 6. 2013 v 16:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 1756).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2013 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 168/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 326, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Témata EUROVOC: bydlenídružstevní důmnemovitý majetekpřevod vlastnictvírodinný důmvlastnictví