Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 170
(337 kB)
Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Jan Fischer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1003
Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých věcí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1003/0 dne 24. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1665).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1003/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1003/2, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 10:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 1742).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.8.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 170/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 316, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: daň z majetkudaň z převodu vlastnictvínabytí vlastnictví