Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 171
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1121
Novela z. o podporovaných zdrojích energie - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1121/0 dne 26. 7. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 7. 2013 (usnesení č. 394). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1758).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 56 dní (usnesení č. 1760).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1121/2, který byl rozeslán 13. 8. 2013 v 16:26.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 1763).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 171/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 13.9.2013.

Svým usnesením č. 335, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Témata EUROVOC: cena energieobnovitelná energieobnovitelné zdrojeochrana spotřebitelezdroje energie