Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 172
(364 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí František Koniček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1058
Novela z. o sociálních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 dne 29. 5. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1759).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1058/2, který byl rozeslán 13. 8. 2013 v 16:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 1764).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Libor Michálek, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 172/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 321, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Témata EUROVOC: mentálně postižený člověkpomůcky pro postižené osobyprostředky zdravotnické technikypéče o postižené osobytělesně postižený člověkzdravotně postižený člověkzvláštní dávky