Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 180
(560 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident republiky Miloš Zeman.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.9.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.11.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 16.10.2013 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.10.2013.

Svým usnesením č. 357 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 358 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 359, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.