Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 190
(2080 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident republiky Miloš Zeman.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.11.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.1.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.11.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2013 usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 190/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2013 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 190/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013.

Svým usnesením č. 388, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 389 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.