Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 192
(11727 kB)
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.11.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.12.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 12.2.2014 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 192/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014.

Svým usnesením č. 431, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.