Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 198
(3486 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zahraničních věcí Jan Kohout, ministr financí Jan Fischer.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.12.2013.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 27.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 1.2.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.12.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 17.12.2013 usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 198/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013.

Svým usnesením č. 394, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská unieEvropský rozvojový fondfinanční pomocratifikace dohodyzámořské teritorium