Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 203
(12810 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.12.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.1.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 5.2.2014 usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 203/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 468, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.