Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 204
(629 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Helena Válková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.12.2013.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 68.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.1.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 5.2.2014 usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 204/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 480, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: mezinárodní dohodamezinárodní trestní právomnohostranná dohodarozsudeksoudní spolupráce EU v trestních věcechtrestní řízeníČeská republika