Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 207
(1551 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Helena Válková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.1.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 75.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.1.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 5.2.2014 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 207/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 482, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: mezinárodní trestní právopomoc obětem trestné činnostipočítačová kriminalitapočítačový systémrasismusxenofobiezpřístupňování informacíČeská republika