Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 208
(5174 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.1.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 79.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.1.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2014 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 208/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 503, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: mezinárodní úmluva OSNskleníkový efektsnižování plynných emisízměna klimatuČeská republika