Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 210
(206 kB)
Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 19. - 20. prosince 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Jiří Rusnok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.1.2014.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Josef Táborský, který přijal k tomuto tisku dne 15.1.2014 usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 210/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.1.2014.

Svým usnesením č. 404, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.