Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 219
(5629 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.1.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 101.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.4.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.2.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Zdeněk Schwarz, který přijal k tomuto tisku dne 18.3.2013 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 219/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 470, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Německoneodkladná lékařská péčepohraniční oblastprvní pomocpřeshraniční spoluprácezdravotní politikaČeská republika