Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 220
(492 kB)
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2013
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.1.2014.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.1.2014.

Svým usnesením č. 412, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.