Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 221
(706 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Helena Válková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.1.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 110.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.4.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.2.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 26.2.2014 usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 221/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 486, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Slovenskoprávní spoluprácesoudní spolupráce EU v trestních věcechtrestní řízeníČeská republika