Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 222
(555 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.1.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.4.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.2.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2014 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 222/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 504, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.