Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 226
(367 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jiří Dienstbier.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.1.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.2.2014.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Miroslav Krejča, který přijal k tomuto tisku dne 5.3.2014 usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 226/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014.

Svým usnesením č. 447, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.