Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 229
(251 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 62
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 13. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 117).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 73, usnesení č. 117).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.2.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.2.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 26.2.2014 usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014.

Svým usnesením č. 437, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Témata EUROVOC: dolní komorahorní komoraorganizace volebparlamentní volbyrozdělení na volební krajevolby