Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 231
(946 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.2.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 122.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.4.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.2.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Radko Martínek, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2014 usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 231/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 19.6.2014.

Svým usnesením č. 541, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: kontrola znečištěnínakládání s odpademnebezpečný odpadopatření na kontrolu znečištěníprevence znečištěnípřeprava nebezpečného nákladupřeshraniční dopravazneškodňování odpaduČeská republika