Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 233
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 13
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 13/0 dne 27. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 44).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 132, usnesení č. 141).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.2.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.2.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2014 usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 233/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014.

Svým usnesením č. 438, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Témata EUROVOC: Evropský parlamentevropské volbyevropský volební systémvolbyČeská republika