Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 235
(294 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 10
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 10/0 dne 27. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 41).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5., 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 10/4, který byl rozeslán 7. 2. 2014 v 12:21.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 142).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Petr Guziana, který přijal k tomuto tisku dne 18.3.2013 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 235/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014.

Svým usnesením č. 424, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Témata EUROVOC: přeshraniční spoluprácevšeobecné zdravotní pojištěnízdravotnická službazdravotní politikazdravotní péčezdravotní systémčlenský stát EU