Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 247
(7119 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.3.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 138.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 22.4.2014 usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 247/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 501, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Slovenskodvoustranná dohodaevidence obyvatelstvaČeská republika