Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 250
(390 kB)
Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 20. a 21. března 2014
Náhled podkladového materiálu

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2014 usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 250/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014.

Svým usnesením č. 422, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.