Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 255
(364 kB)
Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 20. - 21. března 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.3.2014.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Miroslav Krejča, který přijal k tomuto tisku dne 2.4.2014 usnesení č. 254, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 255/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 469, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.