Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 258
(1280 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.4.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 161.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2014 usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 258/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014.

Svým usnesením č. 522, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: mezinárodní soudmezinárodní trestní právotrestní soudtrestný čin proti lidskostiválečný zločinČeská republika