Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 260
(7211 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Anna Šabatová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.4.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2014 usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 260/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 495 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 496, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.