Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 264
(248 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 76
Novela z. o dobrovolnické službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 76/0 dne 7. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Jana Hnyková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 118).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 76/2, který byl rozeslán 19. 3. 2014 v 9:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 204).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.4.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 22.4.2014 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 264/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 466, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 25.4.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 86/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2014.

Témata EUROVOC: dobrovolník mezinárodní pomocidobročinná organizacedobročinná prácehumanitární pomocnezisková organizaceprávní postaveníústřední orgány státní správyúzemní samospráva