Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 269
(5452 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.4.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2014 usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 269/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Svým usnesením č. 568, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.