Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 270
(38878 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Antonín Prachař.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.4.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 168.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2014 usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 270/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Svým usnesením č. 570, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: environmentální politikamořemořské právoopatření na kontrolu znečištěníprevence znečištěnísprávní opatřeníznečištění způsobené loďmiznečišťování mořeznečišťování vodyČeská republika