Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 273
(6123 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.4.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2014 usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 273/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014.

Svým usnesením č. 538 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 539, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.