Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 277
(6627 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.5.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.7.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.5.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2014 usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 277/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 24.7.2014.

Svým usnesením č. 572, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.