Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 278
(275 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 174
Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 174/0 dne 15. 4. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 233).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 6. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 70, usnesení č. 233).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 21.5.2014 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 278/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 479, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.5.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 109/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 6. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 6. 2014.

Témata EUROVOC: pojistnépojištění osobstátní pojištěnívšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění