Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 279
(1478 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Jaromír Novák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2014 usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 279/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014.

Svým usnesením č. 533 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 534, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.