Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 280
(1467 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.5.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.7.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 17.6.2014 usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 280/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 24.7.2014.

Svým usnesením č. 571, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.