Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 281
(1878 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.5.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.7.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2014 usnesení č. 235, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 281/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Svým usnesením č. 563, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.