Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 282
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Helena Válková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 45
Novela zákona - trestní řád - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 3. 12. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 89).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/1 (přerušuje projednávání).
 • L

  Projednávání proběhlo 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 160).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 45/4, který byl rozeslán 29. 4. 2014 v 17:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 120, usnesení č. 252).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.5.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2014 usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 282/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 19.6.2014.

Svým usnesením č. 546, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.6.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: dětská pornografieobchodování s lidmiochrana dítětepornografieprávnická osobaprávo na informacetrestní odpovědnosttrestní zákoníktrestní řízení