Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 283
(301 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Daniel Herman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 70
Novela z. - autorský zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 20. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 96).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 70/2, který byl rozeslán 29. 4. 2014 v 17:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 260).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.5.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Šesták, který přijal k tomuto tisku dne 5.6.2014 usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 283/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 19.6.2014.

Svým usnesením č. 542, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.6.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 6. 2014 poslancům jako tisk 70/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 6. 2014 poslancům jako tisk 70/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 113, usnesení č. 415).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 10. 2014.

Témata EUROVOC: audiovizuální produkceautorské právodokumentduševní vlastnictvíliterární a umělecké vlastnictvíliterátpublikaceumělecká profeseumělecká tvorbaumělecké dílo