Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 287
(256 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Stanislav Polčák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 43/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 43
Novela ústav. zák. - Ústava ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 3. 12. 2013. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0043.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Petr Kořenek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21., 22. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 82).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 43/6, který byl rozeslán 30. 4. 2014 v 16:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 162, usnesení č. 264).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Kubera, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2014 usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 287/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.05.2016  jako 21. a 22. bod schůze.

Svým usnesením č. 449 projednal tento tisk s výsledkem jednání - žádá.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 26.05.2016  jako 21. a 22. bod schůze.

Svým usnesením č. 449 projednal tento tisk s výsledkem jednání - žádá.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Témata EUROVOC: kontrolní mockontrolní úřadveřejné financeveřejný majetekústava