Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 291
(281 kB)
Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 26. - 27. června 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Miroslav Krejča, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2014 usnesení č. 293, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 291/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014.

Svým usnesením č. 519, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.