Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 292
(507 kB)
Petice pro korunu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou Jan Zahradil, Filip Humplík, Tamara Korešová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 8.1.2015 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 292/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 25.2.2015.

Svým usnesením č. 93 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 94, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.