Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 300
(4620 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.6.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.8.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.6.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Josef Táborský, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.2014 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 300/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 22.10.2014.

Svým usnesením č. 618, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.