Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 306
(540 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.6.2014.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Miroslav Krejča, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2014 usnesení č. 297, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 306/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Svým usnesením č. 566, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.