Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 312
(273 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Antonín Prachař.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 173
Novela z. o silničním provozu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 173/0 dne 15. 4. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Čihák a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 226).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 173/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 173/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 173/3, který byl rozeslán 17. 6. 2014 v 17:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 214, usnesení č. 365).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.7.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který nepřijal k tomuto tisku dne 17.7.2014 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 312/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 23.7.2014.

Svým usnesením č. 558, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.7.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 173/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 173/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 118, usnesení č. 418).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 10. 2014.

Témata EUROVOC: dopravní právomezinárodní dopravamezinárodní silniční dopravapozemní dopravapravidla silničního provozupřibližování legislativysilniční dopravasilniční provozvýměna informací