Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 316
(346 kB)
Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 82
Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 82/4, který byl rozeslán 13. 6. 2014 v 13:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18., 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 176, usnesení č. 354).
  Poslanecká sněmovna přijala doprovodné usnesení č. 355.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.7.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.2014 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 316/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 24.7.2014.

Svým usnesením č. 573, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.7.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 115, usnesení č. 416).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 10. 2014 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 82/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 82/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 31. 10., 4. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 129, usnesení č. 498).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 11. 2014.

Témata EUROVOC: dítěhlídání dětípříbuzenský vztahrodinarodinná politikaslužba ve veřejném zájmusociální politikazaměstnavatel